Çerez Politikası

Bu Cookie Uygulamaları Politikası; Unilever şirketler grubu tarafından yada onlar adına yürütülen tüm web siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri (Facebook ve YouTube benzer biçimde), ve bu web siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar (“Unilever siteleri”) için geçerlidir.

Unilever sitelerini kullanarak, cookie’lerin bu Cookie Uygulamaları Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz.Eğer cookie’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli yada Unilever sitelerini kullanmamalısınız.Kullandığımız cookie’leri dönem dışı bırakmak, Unilever sitelerindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Aşağıdaki tablo, Unilever sitelerinde kullandığımız farklı cookie türlerini, ilgili fakatçları ve süreleri (her bir cookie’nin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ile birlikte özetlemektedir.

Cookie uygulamaları nedir?
Cookie’ler, bir Unilever sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (yada akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar yada bilgi parçacıklarıdır.Bir cookie genellikle; alındığı web sitesinin adını, cookie’nin “ömrünü” (ör. Cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve çoğu zaman tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı kıymeti içerir.

Cookie’leri ne amaçla kullanırız?
Cookie’leri; Unilever sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, Unilever sitelerini ve ürünlerimizi ilgi ve gereksinimlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız.Cookie’ler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz etkinlik ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir.Ayrıca cookie’leri, insanoğluın sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız.Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Ne tür cookie’ler kullanıyoruz?
Unilever Sitelerinde iki tür cookie kullanılabilir; “oturum cookie’leri” ve “kalıcı cookie’ler”.Oturum cookie’leri, Unilever sitesinden ayrılana dek aletinızda tutulan geçici cookie’lerdir.Bir kalıcı cookie, aletinızda siz onu silinceye kadar daha uzun soluklu saklanmaktadır. (Cookie’nin aletinızda ne kadar süreyle tutulacağı, o cookie’ye ilişik süreye veya “ömre”, ve tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişecektir)

Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri (temiz gif olarak da adlandırılır) kullanarak, tanıtım faaliyetlerimizi ve internet sayfası geliştirmelerimizi doğrudan desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek detayları alabilir.Örneğin, Unilever sitelerine gelen ziyaretçilere dair web sitesi kullanım detayları, web sitelerimizdeki banner reklamlarınının daha etkili bir halde görünürlüğünü sağlamak amacıyla üçüncü parti reklam ajanslarımızla paylaşılabilir.Bu bilgiler kişisel bilgilerinizle ilişkili olabilir ancak sizin kimliğinizi tanımlayamazlar.

Close